واژگون شدن قطار مسافربری در شمال اسپانیا (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
 در حادثه خارج شدن قطار مسافربری از ریل در شمال اسپانیا 77 کشته و 131 زخمی شدند.

 واژگون شدن  قطار مسافربری در شمال اسپانیا (عکس)
 

واژگون شدن  قطار مسافربری در شمال اسپانیا (عکس)
 

واژگون شدن  قطار مسافربری در شمال اسپانیا (عکس)
 

واژگون شدن  قطار مسافربری در شمال اسپانیا (عکس)
 

واژگون شدن  قطار مسافربری در شمال اسپانیا (عکس)
 

واژگون شدن  قطار مسافربری در شمال اسپانیا (عکس)
 
 
 
 

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب