عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بهشت در دل کویر (عکس)

در دل کویرهای گرم و سوزان جنوب لییبی دریاچه ای با نام"اوباری"وجود دارد. اطراف این دریاچه بقدری سر سبز و زیبا است که باورش بسیار سخت است  که  در دل کویر چنین بهشتی وجود داشته باشد. این سر سبزی باعث شده دو روستا در اطراف این دریاچه زیبا بوجود آید.

بهشت در دل کویر (عکس)

بهشت در دل کویر (عکس)


بهشت در دل کویر (عکس)


بهشت در دل کویر (عکس)


بهشت در دل کویر (عکس)


بهشت در دل کویر (عکس)


بهشت در دل کویر (عکس)


بهشت در دل کویر (عکس)