اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

پل عشاق تاب و تحمل این همه عاشقی را ندارد! عکس

پل عشاق تاب و تحمل این همه عاشقی را ندارد! عکس

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عاشقی را ندارد!

 

پل عشاق تاب و تحمل این همه عاشقی را ندارد! عکس

 

ایران ناز: عاشقانی که عشقشان را به پل عشاق پاریس قفل زده‌ و امیدوار بودند این طور ماندگار بماند، بهتر است چاره دیگری بیاندیشند! چون کارگران شهرداری پاریس دیروز صبح به جان قفل‌های “پون‌ دز ار” یا همان پل قفل عشاق روی رودخانه سن افتادند و قفل ها را با خود بردند!

 

پل عشاق تاب و تحمل این همه عاشقی را ندارد! عکس

 

گفتنیست سنت قفل‌زنی به این پل بیش از صد سال سابقه دارد، اما مسئولان می‌گویند پل عشاق تاب تحمل این همه عشق را ندارد و وزن سنگین این قفلهای آهنی برای پل خطرساز شده است و پل عشاق ممکن است بیش از این زیر بار این قفل‌ها دوام نیاورد.

 

پل عشاق تاب و تحمل این همه عاشقی را ندارد! عکس

 

برنامه آنها این است که فعلا روی نرده‌های پل، آثار هنری نصب کنند تا بعد که آنها را کلا جایگزین کنند.
 تعداد این قفل ها 700هزار عدد عنوان شده است.