اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وحشت مردم از این ماهی با دندانهایی شبیه انسان!!

مجموعه : مجله خبری روز
وحشت مردم از این ماهی با دندانهایی شبیه انسان!!
تا کنون ماهی های عجیب زیادی کشف شده است که آخرین آنها نوعی ماهی است با دندانهای انسان. این ماهی در دریاچه ی یو لاگر در لیچفیلد آمریکا پیدا شده است. به گزارش ایران ناز شخصی که اولین بار ماهی را از آب بیرون می کشد فکر می کند این ماهی نوعی ماهی خطر ناک از خانواده پیراناها است اما وقتی به دندان های این ماهی عجیب نگاه می کند می بیند که دندانهایی شگفت انگیز و شبیه به دندان های انسان دارد.
بعد از پیدا شدن این ماهی ها مردم لیچفیلد از شنا کردن در رودخانه وحشت داشتند تا دانشمند جانورشناسی اعلام کرد این ماهی ها هیچ خطری برای انسانها ندارند و نباید از این ماهی های بی آزار ترسید.
 
 

وحشت مردم از این ماهی با دندانهایی شبیه انسان!!

وحشت مردم از این ماهی با دندانهایی شبیه انسان!!

وحشت مردم از این ماهی با دندانهایی شبیه انسان!!

وحشت مردم از این ماهی با دندانهایی شبیه انسان!!