عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عکس های عجیب پرتاب شلغم به سوی شیطان

عکس های عجیب پرتاب شلغم به سوی شیطان
در این فستیوال مردم به سمبل شیطان که در لباس عجیب و غریبی است در شهر پیورنال حمله کرده و با شلغم (و بعضا چغندر) به او حمله می کنند و او را می زنند تا کاملا از پا در بیاید.
 
عکس های عجیب پرتاب شلغم به سوی شیطان

اسم فستیوال در زبان محلی جرامپلاس است (یعنی بز فراری) و مردی با لباس رنگی و ماسک بر صورت سمبل شیطان شده و مردم به سوی او شلغم و چغندر پرتاب می کنند.
 
عکس های عجیب پرتاب شلغم به سوی شیطان

 مقر اصلی در روستای اکسترامدورا در غرب اسپانیا است که امسال بیش از 1500 نفر در این فستیوال شرکت کردند.منشا دقیق این جشن محلی معلوم نیست اما اعتقاد براین است که باید شیطان (سمبل بدی) را بیرون کرد.
 
عکس های عجیب پرتاب شلغم به سوی شیطان
 
عکس های عجیب پرتاب شلغم به سوی شیطان
 
عکس های عجیب پرتاب شلغم به سوی شیطان
 
عکس های عجیب پرتاب شلغم به سوی شیطان
 
عکس های عجیب پرتاب شلغم به سوی شیطان