عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی
انجام حرکات آکروباتیک با موتورسیکلت در بسیاری از کشورهای جهان از جمله تفریحات جوانان به شمار میرود. اما متاسفانه در ایران این حرکات بدون در نظر گرفتن هیچگونه نکات ایمنی و اکثر اوقات در مکان های حادثه آفرین و بسیار خطرناک صورت میگیرد و در بسیاری از موارد به مرگ و یا مجروح شدن موتور سوار می انجامد. حتی در موتور سواری معمولی هم استفاده از کلاه ایمنی الزامی هست اما متاسفانه این افراد حتی از یک کلاه ایمنی ساده هم استفاده نمی کنند و با جان خود و دیگران بازی میکنند.
 

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی

 

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی

 

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی

 

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی

 

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی

 

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی

 

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی

 

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی

 

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی

 

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی

 

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی

 

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی

 

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی

 

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی

 

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی

 

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی

 

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی

 

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی

 

عکسهای رقص مرگ بر روی موتور؛ تفریح جوانان ایرانی