عکسهایی نادر از شکار شیرهای گرسنه وسط جاده

عکسهایی نادر از شکار شیرهای گرسنه وسط جاده

عکسهایی نادر از شکار شیرهای گرسنه وسط جاده

 

در ادامه شیرهای گرسنه ای را مشاهده می کنید که در حال شکار کردن هستند. نکته جالب این تصاویر این است که وسط جاده در حال خوردن شکارشان هستند.

 

به گزارش ایران ناز به نقل از دیلی میل، بامداد روز جمعه گذشته دهها توریست سوار بر اتومبیل ها از جاده ای در میان پارک حیات وحش کروگر در آفریقای جنوبی عبور می کردند. توجه آنها به دو شیر نر بالغ جلب شد. آنها برای مشاهده این دو شیر که از عرض جاده در حال عبور بودند، توقف کردند.

 

عکسهایی نادر از شکار شیرهای گرسنه وسط جاده

 

در میان توریست ها کارولین دانفورد زن جوان 23 ساله انگلیسی حضور داشت که یک بیولوژیست و در عین حال عکاس آماتور است. ناگهان یک کودو ( گونه ای آنتیلوپ) از میان بیشه زار به وسط جاده می پرد. کودو با دیدن اتومبیل ها وحشت می کند اما حیوان متوجه خطر اصلی که او را تهدید می کند، نمی شود.

 

عکسهایی نادر از شکار شیرهای گرسنه وسط جاده

 

کودو گیج و مبهوت در میان اتومبیل ها بر کف اسفالت نشسته است که یکی از شیر های نر از عقب به او حمله می کند.

 

عکسهایی نادر از شکار شیرهای گرسنه وسط جاده

 

کودو قصد فرار دارد اما شیر نر کاملا بر او مسلط است. صحنه ای بسیار شبیه تصویر دو کشتی گیر در حال مبارزه است.

 

عکسهایی نادر از شکار شیرهای گرسنه وسط جاده

 

این اتفاق درست در مقابل چشم توریست ها و در فاصله ای چند متری رخ می دهد.

 

عکسهایی نادر از شکار شیرهای گرسنه وسط جاده

 

در همین موقع دومین شیر نر نیز به کمک رفیقش می شتابد. کودو کاملا اسیر شیرها شده است.

 

عکسهایی نادر از شکار شیرهای گرسنه وسط جاده

 

شیر اولی در برابر چشمان وحشتزده و مبهوت توریست ها گلوی کودو را در میان آرواره هایش می فشارد تا زمانی که حیوان جان می دهد.

 

عکسهایی نادر از شکار شیرهای گرسنه وسط جاده

 

شیر پوست کودو را زبانش می لیسد تا نازک شده و بتواند آن را آماده خوردن کند.

 

عکسهایی نادر از شکار شیرهای گرسنه وسط جاده

 

توریست ها اندکی اتومبیل هایشان را جابجا می کنند تا فضای بیشتری در جاده ایجاد شود.

 

عکسهایی نادر از شکار شیرهای گرسنه وسط جاده

 

شیرها آماده خوردن کودو هستند.

غذایی که در وسط جاده و در برابر چشمان توریست ها صرف می شود.

 

عکسهایی نادر از شکار شیرهای گرسنه وسط جاده

 

کارولین دانفورد بیولوژیست و عکاس آماتور 23 ساله انگلیسی که عکس های این شکار نادر را گرفت و از دو روز پیش (13 جولای) آنها را منتشر کرد. تاکنون میلیون ها کاربر در سراسر جهان این تصاویر دیده اند.