عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012

عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012

 
عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012
 

Priyanka Chopra ( India ) – Miss World 2000
 

 

عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012 
 
Agbani Darego (Nigeria) – Miss World 2001
 
 
عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012 
 
azra Akın (Turkey) – Miss World 2002
 
 
عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012 
 
rosanna Davison (Ireland) – Miss World 2003


عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012
 
 

maría Julia Mantilla (Peru) – Miss World 2004


عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012

 

unnur Birna Vilhjalmsdottir (Iceland) – Miss World 2005


عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012

 

tatana Kucharova (Czech Republic) – Miss World 2006


عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012

 

zhang Zilin (China) – Miss World 2007


عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012

 

ksenia Sukhinova (Russia) – Miss World 2008


عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012

 

ivian Sarcos (Venezuela) – Miss World 2011


عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012

 

Yu Wenxia (China) – Miss World 2012

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب