عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عکس های عجیب و خطرناکترین مسابقه جهان در چین!!

عکس های عجیب و خطرناکترین مسابقه جهان در چین!!
هر ساله در کشور چین مسابقه ای برای جذب زنبور روی بدن برگزار میشود که بسیار عجیب و خطرناک است. به گزارش ایران ناز روش مسابقه به این صورت هست که هر شخص بتواند زنبور بیشتری را جذب خود کند و در مقابل بتواند نیش های آنها را تحمل کند برنده مسابقه میشود.
 
در یک مسابقه عجیب در چین یک مرد 43 ساله به نام وانگ دالین با 20 سال سابقه زنبور داری موفق شد ظرف مدت 1 ساعت 27 کیوگرم زنبور عسل را جذب خود کند. در این مسابقه فقط میتوان یک شلوار به تن داشت و به همین دلیل خطر نیش آن برای شرکت کنندگان بسیار زیاد است.
 
عکس های عجیب و خطرناکترین مسابقه جهان در چین!!
 
عکس های عجیب و خطرناکترین مسابقه جهان در چین!!
 
عکس های عجیب و خطرناکترین مسابقه جهان در چین!!
 
عکس های عجیب و خطرناکترین مسابقه جهان در چین!!
 
عکس های عجیب و خطرناکترین مسابقه جهان در چین!!