اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016

تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016

تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016

 

در این بخش تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016 را آماده کرده ایم.

 

به گزارش ایران ناز از سال 1990 میلادی تا کنون، موسسه “پنتون” رنگ مخصوص سال را انتخاب کرده است، آنها با این کار خود باعث می شوند مشتری ها در دوازده ماه آینده، رنگ خاصی برای پوشش ها یا خریدهای مرتبط شان داشته باشند. بسیاری از پیش بینی ها برای رنگ سال 2016 غلط از آب درآمد و به لطف موسسه پینتون دو رنگ عالی و با نشاط و دی عین حال آرامش بخش آبی روشن و صورتی کوراتز دو رنگ برای 12 ماه سال 2016 انتخاب شدند.

تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016

تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016

ست لباس رنگ سال 95

 

تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016

تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016

ست کردن لباس به رنگ سال 2016

 

تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016

تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016

ست کردن لباس به رنگ سال

 

تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016

تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016

ست کردن کیف و لباس به رنگ سال

 

تصاویری از ست لباس به رنگ سال 2016

ست کردن لباس و کیف و کفش به رنگ سال