اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

شعر های ادبیاتی بسیار جالب

شعر های ادبیاتی بسیار جالب
این کیست که در مسجد هر جمعهٴ کوفه
دارد برای خویش منبر میکند ما را
………………………………………………………………
نهج البلاغه می‌شود بالای منبرها
پایین منبرهاش دفتر میکند ما را
………………………………………………………………………………….
این کیست که با حرفهای آسمانی‌اش
مقداد و سلمان و ابوذر میکند ما را
………………………………………………………………
یک روز می‌آید که با چشمان دلتنگش
همسایهٴ زهرای اطهر میکند ما را
………………………………………………………………………………….
دورش نمی‌اندازد آنرا که مقیمش شد
خواجه اگر مولاست ، قنبر میکند ما را
………………………………………………………………
ما شیعهٴ دور و بر مرد نجف هستیم
ما خاک پای قنبر مرد نجف هستیم
………………………………………………………………………………….
با نام تو در ناتوانی‌ام توانی هست
در پیری‌ام با مهر تو میل جوانی هست
………………………………………………………………
روح تنزّل کرده‌ات اینقدر بالا بود
آیا برای اوج تو اصلا مکانی هست
………………………………………………………………………………….
هر جا که تو قاری قرآن می‌شوی آقا
نذر لب تو بوسه‌های دوستانی هست
واقعا زیباست
………………………………………………………………
هر جا که قاری همین قرآن حسین توست
بی احترامی‌های چوب خیزانی هست
………………………………………………………………………………….
طشت طلایی بود و آه و قاری قرآن
وای از ضور خیزران ، وای از لب و دندان