اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

قدرت غذایى لوبیاى سبز

قدرت غذایى لوبیاى سبز
 ولى در عوض خاصیت طبى بیشتر دارم  و همه مرا دوست می دارند.من مثل تمام سبزى ها، داراى ویتامین ((ث )) بوده و از رقیق شدن خون جلوگیرى مى کنم ، و با میکرب هاى عفونى مى جنگم و با اینکه سبزى هستم ، داراى مواد قندى بیشترى بوده ، و نیروبخش تر از سایر سبزى ها مى باشم .

ما خانواده ى لوبیا همه سرشار از مواد معدنى هستیم و مخصوصا مقدار آهن در ما زیاد است ، و مى توانیم احتیاج روزانه ى مصرف کنندگان را از این جهت تاءمین کرده و از کم خونى جلوگیرى نماییم . همه ما داراى مواد سفیده اى گوناگون و زیاد هستیم و با داشتن عناصر معدنى و مواد سفیده اى و ویتامین هاى گوناگون مقاومت شما را در برابر شداید و امراض زیاد کرده ، و فعالیت روزانه ى شما را افزایش مى دهیم .

گیاه خواران و کسانى که نمى خواهند گوشت بخورند، مى توانند ما را به جاى گوشت مصرف نمایند، زیرا معادل گوشت مواد سفیده اى و فسفر داریم و نیروى جسمى و حافظه را تقویت مى نماییم .مزیت ما بر گوشت این است که مواد سفیده اى و قندى را با هم داریم ، و سرشار از ویتامین هاى دست اول هستیم . در بین ما ((سوژا)) یعنى لوبیاى چیتى به قدرى مواد سفیده اى دارد که به آن گوشت بدون استخوان لقب داده اند.

من ملین سینه و ریه هستم ، ادرار را زیاد مى کنم . هر کس ما انواع لوبیا را زیاد بخورد، خواب هاى پریشان خواهد دید، غلاف خشک برادران مرا، مردم عادى در اروپاى مرکزى براى درمان امراض کلیه – نقرس و مرض قند، مفید مى دانند و مردم عادى ایتالیا این خواص را در کل ما انواع لوبیا تشخیص ‍ داده اند. با من خوراک هاى لذیذ و گوارا درست مى کنند، و اگر مرا با روغن زیتون سرخ نمایید، خوشمزه تر و زود هضم تر خواهم شد.

همیشه مرا با روغن هاى مایع سرخ کنید، و از بکار بردن روغن هاى حیوانى و روغن هاى سفت شده ى نباتى با من خوددارى کنید. عده اى ما را براى مبتلایان به درد مفاصل – نقرس و روماتیسم مضر مى دانند. این عقیده به قدرى سست و بى اساس است که من تکذیب آن را لازم نمى دانم ، و برعکس به مبتلایان به این امراض توصیه مى کنم که از من براى درمان خود استفاده کنند. خوردن یک استکان آب پوست سبز من ناشتا ادرار را زیاد مى کند.
 
سنگ مثانه را متلاشى و نابود مى سازد و نقرس و روماتیسم را معالجه مى کند. برگ هاى بوته ى من ساس را جذب مى نماید، و این مهمترین وسیله براى گرفتن و از بین بردن این حشره ى موذى است از پوست سبز من ، و برگهاى بوته ى انواع لوبیا، ضمادى درست مى شود که در درمان گزش نیش حشرات موذى است ، با پخته انواع لوبیا مى توان ضماد خوبى براى معالجه تاول و زخم هاى سوختگى درست کرد.

به کسانى که به دریا مى روند و حمام آفتاب مى گیرند، توصیه کنید که مقدارى لوبیاى مرمرى یا قرمز را پخته و آن را کوبیده به تن خود بمالند، تا از شر آفتاب زدگى خلاص شوند و نیز به آن که پوست بدنشان در اثر تابش ‍ آفتاب سوخته و زخم شده است ، سفارش کنید که از ضماد پخته آن ها استفاده نمایند.این ضماد براى امراض جلدى و باد سرخ نیز مفید شناخته شده است . آب مطبوخ ما رنگ هاى پارچه هاى پنبه اى را ثابت و شفاف میکند.