اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

خواندن نماز کن فیکون برای گرفتن حاجت

مجموعه : دینی و مذهبی
خواندن نماز کن فیکون برای گرفتن حاجت

به جهت هر حاجت مجرّب است چهاررکعت نماز بخواند. به یک سلام رکعت‌ اول بعد از حمد ۱۰۰ مرتبه(وَ اُفَوِّضُ اَمْری اِلَی اللّهِ)

در رکعت‌دوم ۱۰۰ مرتبه(نَصْرَ مِنَ اللّهِ وَ فَتْحٌ قَریبُ)

و در رکعت‌سوم بعد از حمد ۱۰۰ مرتبه(اَلا اِلَی اللّهِ تُصیرُ الْإمُور)

و در رکعت چهارم بعد از حمد ۱۰۰ مرتبه(اِنّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبیِنا)

و بعد از سلام قبل از حرف‌زدن با کسی ۱۰۰ مرتبه(اَسْتَغْفِرُ اللّهَ رَبّی وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ)و بعد سر به سجده بگذارد و حاجتش را بخواهد.