عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

سخنان گرانبها از بزرگان همراه با عکس

سخنان گرانبها از بزرگان همراه با عکس
گلچین زیباترین سخنان گرانبها از بزرگان تاریخ دنیا
.
.
.
تلاش منظم، پاداش چند برابر دارد.

دیل کارنگی

سخنان گرانبها از بزرگان همراه با عکس


هرکس نبوغی دارد، اما در بیشتر موارد تنها برای چند دقیقه.

تی. اس.الیوت

سخنان گرانبها از بزرگان همراه با عکس


اشتباهات، فرصت‌هایی هستند که چیزهای تازه‌ای به ما می‌آموزند.

جک کانفیلد

سخنان گرانبها از بزرگان همراه با عکس


وقتی براستی ایمان داری که حق با تو است و درست می گویی، هرگز از حرفهای مردم نگران و ناراحت نشو.

الینور روزولت

سخنان گرانبها از بزرگان همراه با عکس


قدرت نفوذ هیچ‌کس بر ما به اندازه‌ی مادر نیست.

سارا ژوزفا هال

سخنان گرانبها از بزرگان همراه با عکس


هر که از تو چیزی بخواهد، از او دریغ مدار، و اگر اموالت را گرفتند، در فکر پس گرفتن نباش. با مردم آنگونه رفتار کن که انتظار داری با تو رفتار کنند.

انجیل لوقا

سخنان گرانبها از بزرگان همراه با عکس


به راستی، مردم به آنانی که با ظاهری آراسته، ولی بدون توانایی، زندگی می‌کنند، باور ندارند.

کیم وو چونگ

سخنان گرانبها از بزرگان همراه با عکس


آرزوهای هر کس نتیجه ی تجربه های زندگی او است.

اریک نیوتن

سخنان گرانبها از بزرگان همراه با عکس


جامعه ی آزاد جامعه ای است که افراد منزوی در آن امنیت کامل داشته باشند.

آدلی استیونسن

سخنان گرانبها از بزرگان همراه با عکس


تنها سخنگوی جهان طبیعت، آزمایش است، پس باید همیشه به تجربه پرداخت و هرکار را به هزار شکل آزمود.

لئوناردو داوینچی

سخنان گرانبها از بزرگان همراه با عکس


برای پدران دارا و توانگر، به دست آوردن دارایی زیاد، آسان‌تر از پرورش پسران خوب است.

پرمودا باترا

سخنان گرانبها از بزرگان همراه با عکس


در جامعه ای که کارها برحسب استعداد تقسیم نشود، در حقیقت همه بیکارند.

فرانسوا ولتر

سخنان گرانبها از بزرگان همراه با عکس


حتی پزشکان در کمال راستی، امانت و پایبندی خود، اشتباه کرده‌اند و می‌کنند.

آنتونی رابینز

سخنان گرانبها از بزرگان همراه با عکس


لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند.

دکتر علی شریعتی

سخنان گرانبها از بزرگان همراه با عکس


برای کشف اقیانوسهای جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشید؛ این جهان، جهان تغییر است نه تقدیر.

لئو نیکولایویچ تولستوی

سخنان گرانبها از بزرگان همراه با عکس