اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

پردازه ها ی ناقص و یا دارای مشکل است؟

پردازه ها ی ناقص و یا دارای مشکل است؟
تمامی پردازه های ناقص و یا دارای مشکل زمانی را از پردازنده خواهند گرفت که در بسیاری از موارد ممکن است زمان اندکی هم نباشد. درایورهائی که به درستی طراحی نشده و یا عناصر باقیمانده حاصل از یک نصب ناموفق بر روی سیستم دو نمونه متداول از اینگونه پردازه ها می باشند.
 
برای مشاهده پردازه های در حال اجرا می توان از Windows Task Manager استفاده نمود. هر پردازه که درصد بسیار بالائی از زمان پردازنده را بدون هیچگونه دلیل منطقی به خود اختصاص داده باشد، احتمالاً از جمله پردازه هائی است که ناقص و یا دچار مشکل شده است.
 
در صورت وجود اینچنین پردازه هائی می توان با کلیک (سمت راست) بر روی پردازه و انتخاب گزینه End Task به حیات آنها خاتمه داد و از بین برود.