اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

خواص اعجاب انگیز اسماء اصحاب کهف

مجموعه : دینی و مذهبی
خواص اعجاب انگیز اسماء اصحاب کهف

۱- برای دفع موش،اصهاب کهف  را در چهار تکه کاغذ نوشته و آنرا در چهارتکه کوچک خذف(سفال) گذاشته و در چهار گوشه مزرعه دفن کنند.

۲- برای گریه کودکان، این اسماء را در یک تکه کاغذ نوشته و آنرا در زیر سر طفل گزارد.

 

۳- برای خاموش کردن آتش، این اسماء را در خرقه(جامه پاک) نوشته و آنرا در میان آتش اندازد.

۴- برای داخل شدن بر حکام وسلاطین، این اسماء را در یک تکه کاغذ نوشته و آنرا بر ران راست خود ببندد.

 

۵- برای آسان شدن وضع حمل، اصهاب کهف  را در یک تکه کاغذ نوشته و آنرا بر ران چپ زن ببندد.

۶- برای حفظ مال در سفر و حضر، این اسماء را در یک تکه کاغذ نوشته و آنرا در میان مال خود نهد.

 

۷- برای حفظ کشتی از غرق شدن، این اسماء را جلو کشتی بنویسد.

۸- اگر شیاطین به سوی خانه سنگ می اندازند، اصهاب کهف  را بر چهار طرف خانه بنویسد.

 

۹- برای درد دندان و تب و برای توانگری و عزّت یافتن، مجرّب است.

 

دراسامی این افراد اختلاف نظر است. دراکثرکتب تعداد آنها راهشت نفر ذکر کرده اند با این اسامی: یملیخا، ﻣﮑﺴﻠﻤﯿﻨﺎ، ﻣﺮنوش، دبرﻧﻮش، ﺷﺎذﻧﻮش، کشفوطط، تبیونس، یوانس بوس، و نام سگ ایشان قطمیر بود.

 

* در تفسير روح المعانى اسماء اصحاب كهف بر طبق روايت صحيحى از ابن عباس چنين آمده : 1 – مكسلينيا 2 – يمليخا 3 – مرطولس 4 – ثبيونس ‍ 5 – دردونس 6 – كفاشيطيطوس 7 – منطونواسيس – كه همان چوپان بوده و اسم سگش ((قطمير)) بوده است .

 

راوى مى گويد از على (كرم اللّه وجهه ) روايت شده كه اسما ى ايش ان را چنين برشمرده : 1-يمليخا 2-مكسلينيا 3-مسلينيا، كه اصحاب دست راست ى پادشاه بوده اند 4-مرنوش 5-دبرنوش 6-شاذنوش كه اصحاب دست چپش بوده اند و همواره با اين شش نفر مشورت مى كرده و هفتمى اصحاب كهف همان چوپانى بوده كه در اين روايت اسمش نيامده(كفشططیوس) ولى در اينجا نيز اسم سگ را قطمير معرفى نموده است.