اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

تصاویری ناب از سبک دعوای حیوانات این کره ی خاکی

تصاویری ناب از سبک دعوای حیوانات این کره ی خاکی

تصاویری ناب از سبک دعوای حیوانات این کره ی خاکی

 

در این مطلب از ایران ناز نگاهی داریم به درگیری و دعوا به سبک حیوانات که بسیار جالب و دیدنی است.

 

تصاویری ناب از سبک دعوای حیوانات این کره ی خاکی

 

به احتمال قوی می‌دانید که حس‌های بسیاری در انسان و حیوان مشترک است. حس ترس، کنجکاوی، خوشحالی، عصبانیت، اندوه و… به اشکال مختلف در جانوران وجود دارد و در شرایط خاص آن را بروز می دهند.

 

تصاویری ناب از سبک دعوای حیوانات این کره ی خاکی

 

ایران ناز : زمانی که دو جانور از دست یکدیگر عصبانی می شوند، صحنه نزاع و درگیری آشنایی را برای ما انسان ها بوجود می آورند. نعره کشیدن‌های پر تنش و گاهی زد و خوردهای خونبار، نتیجه درگیری و کشمکش های خشمگینانه میان حیوانات است.

 

تصاویری ناب از سبک دعوای حیوانات این کره ی خاکی

تصاویری ناب از سبک دعوای حیوانات این کره ی خاکی

 

تصاویری ناب از سبک دعوای حیوانات این کره ی خاکی

تصاویری ناب از سبک دعوای حیوانات این کره ی خاکی

 

تصاویری ناب از سبک دعوای حیوانات این کره ی خاکی

تصاویری ناب از سبک دعوای حیوانات این کره ی خاکی

 

تصاویری ناب از سبک دعوای حیوانات این کره ی خاکی