اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مسابقه ای با عنوان زیبایی پایان ناپذیر میان پیرزنان برزیلی (عکس)

مسابقه ای با عنوان زیبایی پایان ناپذیر میان پیرزنان برزیلی (عکس)

مثل باد و برق می گذرد زمان؛ ما پیر و خسته و شکسته می شویم در گذر عمری که به یک چشم به هم زدن می ماند. اما دل بعضی از ما جوان می ماند و سرشار از انرژی. پایان ندارد انگار نیرویشان! مسابقات انتخاب ملکه زیبایی تنها مختص جوانان نیست. در برزیل مسابقه ای برگزار شده است با عنوان ” زیبایی پایان ناپذیر”  و در آن، زنان سالخورده به رقابت با هم می پردازند. گزیده ای از گزارش تصویری رویترز از این مسابقه را می بینیم.

مسابقه ای با عنوان زیبایی پایان ناپذیر میان پیرزنان برزیلی (عکس)

مسابقه ای با عنوان زیبایی پایان ناپذیر میان پیرزنان برزیلی (عکس)

مسابقه ای با عنوان زیبایی پایان ناپذیر میان پیرزنان برزیلی (عکس)