اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس نایاب ازدواج‌ زندانیان‌ ندامتگاه‌ قصر سال 1360

عکس نایاب ازدواج‌ زندانیان‌ ندامتگاه‌ قصر سال 1360
 تصویر ناب از ندامتگاه قصر و برگزاری مراسم ازدواج
.
.
.
.
مراسم‌ ازدواج‌ تعدادی‌ از زندانیان‌ ندامتگاه‌ قصر – تهران سال1360
 

عکس نایاب ازدواج‌ زندانیان‌ ندامتگاه‌ قصر سال 1360