عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عکس نایاب ازدواج‌ زندانیان‌ ندامتگاه‌ قصر سال 1360

عکس نایاب ازدواج‌ زندانیان‌ ندامتگاه‌ قصر سال 1360
 تصویر ناب از ندامتگاه قصر و برگزاری مراسم ازدواج
.
.
.
.
مراسم‌ ازدواج‌ تعدادی‌ از زندانیان‌ ندامتگاه‌ قصر – تهران سال1360
 

عکس نایاب ازدواج‌ زندانیان‌ ندامتگاه‌ قصر سال 1360