اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس هایی کمیاب از شهاب سنگ مرگبار در راه روسیه

عکس هایی کمیاب از شهاب سنگ مرگبار در راه روسیه

در یک اتفاق نادر یک شی نورانی در آسمان کشور روسیه به تازگی رویت شده است.
یک راننده روسی در یک اتفاق نادر موفق به عسکبرداری از یک شهاب سنگ در مورمانسک روسیه شده است.

عکس هایی کمیاب از شهاب سنگ مرگبار در راه روسیه

گفتنی است، این شهاب سنگ پس از انفجار در جو وارد فضایی زمینی شده و در آنجا منفجر شده که تولید نور زیادی در آسمان نموده است.
بررسی ها نشان می دهند، این شهاب سنگ به لحاظ بزرگی همانند شهاب سنگ فرود آمده در منطقه سیبری روسیه در سال 2013 است که خسارت و جراحات فراوانی را در منطقه و بین اهالی بومی ایجاد نمود.

از جمله نکات قابل توجه در این شی نورانی عجیب در آسمان کشور روسیه عدم وجود انفجار در زمین است.

عکس هایی کمیاب از شهاب سنگ مرگبار در راه روسیه

لازم به ذکر است، در فوریه سال 2013 شهاب سنگی معادل وزن 10 هزار تن به زمین در کشور روسیه سقوط و در آنجا منفجر شد که در اثر نیروی انفجاری آن تأثیراتی مغناطیسی در زمین ایجاد شد.

در حادثه سال 2013 در حدود هزار و دویست نفر مجروح شدند.
علت سقوط این شهاب سنگ و ماهیت آن هنوز معلوم نشده اما تعجب کارشناسان از عدم ردگیری رادارهای نظارتی آب و هوایی کشور روسیه در خصوص ورود این شی ء به آسمان کشور و انجام تدابیر لازم است.

عکس هایی کمیاب از شهاب سنگ مرگبار در راه روسیه

عکس هایی کمیاب از شهاب سنگ مرگبار در راه روسیه

عکس هایی کمیاب از شهاب سنگ مرگبار در راه روسیه