عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بیوگرافی خواندنی عزت الله وثوق

بیوگرافی خواندنی عزت الله وثوق

نگاهی گذرا و جالب بر زندگی نامه عزت الله وثوف

 

استاد عزت الله وثوق متولد 1293درباکو پس ازفارغ التحصیل ازکنسرواتور باکو شعله آواز در1311قسمت باریتون وفارغ التحصیل ازمدرسه هنرهای دراماتیک باکو درسال 1309به ایران آمد وی ازسال 1312تئاترهای زیادی بازی کرد . وازسال 1330تا1351به بازیگری درسینما پرداخت در1370درگذشت.گروه : هنررشته : هنرهای نمایشیگرایش :

 

بازیگریوالدین و انساب : پدر واجدادعزت الله وثوق ازایرانیان مهاجر به باکو بوده اند.تحصیلات رسمی و حرفه ای : استاد عزت الله وثوق پس ازفارغ التحصیلی در1311ازکنسرواتور باکو شعله آواز قسمت باریتون وفارغ التحصیل ازمدسه هنرهای دراماتیک باکو به ایران آمد. وی درکلاس هنرپیشگی مو؟ به شهرداری تهران تحت نظرعلی

 

دریابیگی تحصیل کردواولین دوره هنرستان هنرپیشگی ایران راباخذ دیپلم باموفقیت طی کرد. خاطرات تحصیل بازگشت استاد عزت الله وثوق به وطن اصلی خود ایران وتحصیل درمدرسه هنرپیشگی شهرداری تهران ونیز زنگی درفضای ایران وی رابرای خلق اثار آینده خود پرورش داد.فعالیتهای ضمن تحصیل : استاد عزت الله وثوق درحین

 

تحصیل درشته بازیگری وتئاتر به مشاهده تئاتر وفیلم های سینمایی به طور حرفه ای می پرداخت.استادان و مربیان : مهمترین استاد عزت الله وثوق درتئاتر استاد علی دریابیگی درمدرسه هنر پیشگی شهرداری تهران بوده است.وقایع میانسالی : استاد عزت الله وثوق ازسال 1312بازی درتئاتر درتهران را آغاز کرد وی ازسال1330وارد عرصه سینما شد وبافیلم شب نشینی درجهنم مشهور شد.زمان و علت فوت : استاد عزت الله وثوق

 

درسال1370ه.ش درگذشت.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : استاد عزت الله وثوق همواره به عنوان بازیگر تئاتر بین سالهای1311تا1330وبازیگر سینما بین سالهای 1330تا1351مشهور بوده است.فعالیتهای آموزشی : استاد عزت الله وثوق دربازیگری خود درفیلم های زیدی که بازی کرد سبکی داشت کهبرای بسیاری ازبازیگران جوان اواخر

 

عهدسلطنت محمد رضاشاه پهلوی درایران سرمشق بوده است.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : استاد عزت الله وثوق در کنار بازیگری به مطالعه اثاری سینمای نمایشنامه وتماشای حرفه ای آثار سینمایی وتئاتر می پرداخت.آرا و گرایشهای خاص : استاد عزت الله وثوق بیشتر درفیلمهای کوچه بازاری وحادثه ای به بازیگری می پرداخت وگاه نیز درفیلم های هنری نیز حضور می یافت.

 

 
آثار :    &nbsp1  ، جاهل محل 1343     &nbsp2  ، سه تا نخاله 1344،     &nbsp3  آخرین شب 1334     &nbsp4  آرشین مالالا ن     &nbsp5  اشک شوق 1341     &nbsp6  اشک شوق 1341     &nbsp7

 

افسونگر     &nbsp8  اقاموچول 1345،     &nbsp9  باباکوهی 1348     &nbsp10  باباکوهی 1348،     &nbsp11  بازگشت 1332     &nbsp12  بوسه مادر     &nbsp13  پز دادن به درد نمی خورد     &nbsp14  تارتوف     &nbsp15  تهران می رقصد 1348     &nbsp16  تهران می رقصد 1348،     &nbsp17  جاده تبهکاران

 

1347،     &nbsp18  جاهل محل 1343     &nbsp19  حاجی جبار درپاریس 1339     &nbsp20  حسن جنی     &nbsp21  دختر همسایه 1340     &nbsp22  دختر همسایه 1340،     &nbsp23  راهزنان     &nbsp24  راهزنان     &nbsp25  ستارگان می درخشند 1339     &nbsp26  سه تا نخاله 1344     &nbsp27  سه تابزن

 

بهادر 1344     &nbsp28  سه تابزن بهادر 1344،     &nbsp29  سه تاجاهل 1350     &nbsp30  سه تاجاهل 1350،     &nbsp31  سه عروس دریک شب     &nbsp32  شاه عباس کبیر     &nbsp33  شب نشینی درجهنم مرداد 1332     &nbsp34  شیخ صنعان     &nbsp35  عش کارون 1347     &nbsp36  عش کارون 1347،     &nbsp37  عوام فریب سالوس     &nbsp38  فریاد انسانها 1349     &nbsp39  فریاد انسانها 1349،     &nbsp40  قوس وقزح 1347،     &nbsp41  مرد خسیس     &nbsp42  مشهدی عباد     &nbsp43  معجزه

 

1346،     &nbsp44  میرزا کمال الدین     &nbsp45  هفده روز به اعلام 1335     &nbsp46  وشاه عباس کبیر      &nbsp47  وعلی سورچی 1351.     &nbsp48  ول معطلی 1345،     &nbsp49  کاوه آهنگر