اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کاستن از فشارهای روانی زوج ها

کاستن از فشارهای روانی زوج ها
مسلماً احساس ناراحتی و فشار زن یا شوهر به روابط زناشویی آنها آسیب می زند. برای تخفیف فشارهای روانی زوج هایی که هر دو بیرون از منزل کار می کنند، شوهر (پدر) باید از شدت فشار روی زن (مادر) بکاهد و به او کمک کند تا مشکلات میان کار بیرون از منزل و وظیفه مادری را از بین ببرد. در عین حال مرد می تواند با کمک به انجام کارهای منزل و مراقبت از فرزندان، از شدت فشار و نگرانی زن بکاهد و مصالحه ای میان کار بیرون از منزل و کار داخل منزل ایجاد کند. برای تخفیف فشارهای روانی زوج هایی که هر دو بیرون از منزل کار می کنند برنامه هایی می توان تدارک داد. اقدامات مهمی که در این راستا بهتر است صورت گیرند عبارتند از:

بر جنبه های مثبت تأکید کنید

به امتیازاتی که کار کردن توأم شما و همسرتان بیرون از خانه نصیب شما کرده است فکر کنید: احساس موفقیت شخصی، افزایش رفاه مادی، فراهم شدن فرصت های تحصیلی و فرهنگی بیشتر برای بچه ها.
توجه داشته باشید که رسیدن به حداکثر موفقیت در همه زمینه ها امکان پذیر نیست، باید موازنه ی مناسبی میان فعالیت های مختلف خود برقرار کنید.

اولویت ها را مشخص کنید

نظر به اینکه کار کردن توأم زن و مرد در بیرون از خانه با برخی از نیازهای زندگی خانوادگی در تضاد است باید برای از بین بردن این تضادها اصولی را رعایت کنید که خیلی مهم است. برای مثال ممکن است شما هم مانند برخی دیگر از زوج ها از اصل «نیاز خانواده، مقدم بر هر چیز دیگر» پیروی کنید.

با خودتان کنار بیایید

رسیدن به ایده آل در زندگی شغلی و خانوادگی غیر ممکن است. از خودگذشتگی هایی لازم است. ممکن است مجبور باشید با فرزندانتان وقت کمتری صرف کنید شاید هم مجبور شوید از خیر ارتقای شغلی بگذرید. توجه داشته باشید که رسیدن به حداکثر موفقیت در همه زمینه ها امکان پذیر نیست، باید موازنه ی مناسبی میان فعالیت های مختلف خود برقرار کنید.

نقش های خود در خانواده و در محل کار را از هم جدا کنید

نکته ی مهمی است که باید به آن توجه داشته باشید این است که باید خود را چنان آموزش دهید که در اداره به فکر بچه ها و در منزل به فکر اداره نباشید.

در انتخاب معیارها واقع بین باشید
بعضی از زوج ها گمان می کنند که نظم خانه قبل و بعد از تولد فرزندان و یا قبل و بعد از شروع به کار زن و شوهر در خارج از منزل باید یکسان باشد.

مسئولیت های داخل منزل را مشخص نمایید

گاه بار سنگین مسئولیت های داخل منزل را می توان با تقسیم برخی از این وظایف میان همسر و بچه ها سبک نمود و از شدت مسئولیت خانم ها کاست. در تقسیم وظایف منزل هر چه بیشتر دقت کنید، بهتر است؛ مثلاً برخی از خانواده ها مسئولیت هر یک از اعضای خانواده را روی برگه کاغذی یادداشت می کنند.

در مورد مشارکت در امور منزل با همسرتان مشورت کنید

برای مثال گاه و بیگاه با همسرتان بنشینید، با هم حرف بزنید و ببینید که برای کمک به یکدیگر چه کارهایی می توانید انجام دهید. توجه داشته باشید که مسائل خانه به قدر مسائل شغلی مهم و قابل توجه هستند. بسیاری از زوج ها از اینکه می بینند همسرشان به مشکلات آنها گوش می دهد احساس آرامش می کنند و از تشویق ها و توصیه هاشان شاد می شوند.

موازنه میان کار و تفریح برقرار کنید

توجه داشته باشید که اگر شما و همسرتان برای افزایش رفاه خانواده در خارج از منزل کار می کنید باید قدری از درآمد اضافی را صرف تفریح و لذت بیشتر کنید. اگر همه ی نیرویتان را صرف کار در بیرون و داخل منزل کنید نیرویی برای لذت بردن از زندگی در شما باقی نخواهد ماند.