عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

دعوای خیابانی مرد پولدار با مرد فقیر در چین (عکس)

دعوای خیابانی مرد پولدار با مرد فقیر در چین (عکس)

در تاریخ 26 ماه می 2014 اتفاق قابل تاملی در یکی از خیابانهای چین به وقوع پیوست.درگیری شدیدی بین دو راننده در خیابان شهر کانمینگ چین رخ داد.راننده ماشین مدل بالا جگوار در حالی که در سمت خلاف جاده حرکت می نمود با ماشین بنزی مواجه شد که از روبروی او می امد.

دعوای خیابانی مرد پولدار با مرد فقیر در چین (عکس)

راننده جگوار که گویی به پول و ثروت خود می نازید از ماشین خود پیاده شد و شروع و چند تا سیلی محکم به صورت راننده بنز زد.راننده بنز نیز کوتاه نیامد و در حالی که در حال زدن راننده جگوار بود به وی می گفت فکر می کنی چون پول داری هر غلطی دلت بخواهد میتونی انجام بدی؟مگر پدر و مادرت به تو یاد ندادند که افراد فقیرهم جزو طبقه انسانها هستند!؟

دعوای خیابانی مرد پولدار با مرد فقیر در چین (عکس)

دعوای خیابانی مرد پولدار با مرد فقیر در چین (عکس)

دعوای خیابانی مرد پولدار با مرد فقیر در چین (عکس)