عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

سنگ مخصوص متولدین آذر ماه

سنگ مخصوص متولدین آذر ماه

سنگ متولدین این ماه فیروزه است. از سنگ فيروزه به عنوان سنگ حامي ياد شده است.

معروف است که در اروپا خلبانان و مهمانداران هواپيما براي ايمني در سفر از سنگ فيروزه استفاده مي کنند.

چون اين سنگ از سقوط جلوگيري مي کند.

فيروزه بر روي عملکرد نادرست کبد اثر مي گذارد و قدرت و سوي چشم را افزايش مي دهد.

فيروزه ضد افسردگي است، نشاط آور مي آورد و التهبات پوستي را فرو مي نشاند.