اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عاشقانه هایی از شل سیلوراستاین

عاشقانه هایی از شل سیلوراستاین

عاشق شدن

از وقتی که عاشق شدم
فرصت بیشتری پیدا کردم برای این که پرواز کنم
فرصت بیشتری برای این که پرواز کنم و بعد زمین بخورم
و این عالی است
هر کسی شانس پرواز کردن و به زمین خوردن را ندارد
تو این شانس رو به من بخشیدی
متشکرم

******************************************
من نبودم

من نبودم
کسی که در خانه ات را کوبید
من نبودم
کسی که به تو سلام داد
من نبودم
کسی که سالها عاشق تو بود
و هر کجا که می رفتی
دنبالت می کرد
دروغ گفتم
من بودم!.
من همان بودم که تو هیچ وقت نخواستی ببینی.
با این حال
آری!من بودم که عاشق تو بودم
هنوز هم عاشقت هستم
حالا این را با صدای بلند فریاد می زنم
و تو گریه می کنی و می گویی
“چرا این را زودتر نگفتی؟!”

*****************************
اولین اعتراف عاشقانه

اولین بار
که بخواهم بگویم دوستت دارم خیلی سخت است
تب می کنم عرق می کنم میلرزم
جان می دهم هزار بار
می میرم وزنده می شم پیش چشمهای تو
تا بگویم دوستت دارم
اولین بار که بخواهم بگویم دوستت دارم
خیلی سخت است
اما آخرین بار آن از همیشه سخت تر است
و امروز می خواهم برای آخرین بار بگویم دوستت دارم
و بعد راهم را بگیرم و بروم
چون تازه فهمیدم
تو هرگز دوستم نداشتی

******************************
هجده سال به بالا ممنوع!(1)

آخر هفته می خوایم بریم گردش

من و مامان و بابامو خواهرم

همه خیلی خوشحالیم.

اول می ریم سینما

من و خواهرمو راه نمی دن

می گن “هجده سال به پایین ممنوع!”

تصمیم می گیریم بریم پارك

اون جا هم پدر و مادروم راه نمی دن

دم قسمت اسباب بازیها نوشته:

“هجده سال به بالا ممنوع!”

حالا دیگه نمی دونیم كجا بریم؟!

برای همین برمیگردیم خونه

اینجا لا اقل دم درش چیزی ننوشته!