عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

حساسیّت یا تابوهای شخصی

حساسیّت یا تابوهای شخصی
هرفردی با توجه به نوع تربیت و محیط اجتماعی خود دارای حساسیت های خاص خود است .آگاهی هر فرد بر نوع و میزان حساسیت و تأثیر این حساسیت بر رابطه زناشویی آینده وی، از اهمیت زیادی برخوردار است. از جمله ی این حساسیت ها که رواج بیشتری دارد، عبارتند از :آیا وفاداری یکی از موضوع های مهم در ازدواج شما محسوب می شود یا خیر؟

ممکن است برای برخی از دختران درآمد شوهر از اهمیت زیادی برخوردار باشد ولی برای دختری دیگر وفاداری شوهر مهم و در این مورد از حساسیت زیادی برخوردار باشد؛ برای این شخص عدم وفاداری در زندگی مشترک خط قرمز است، پس لازم است قبل از ازدواج در این خصوص توجه کافی را داشته باشد.

 برای مثال اگر پسری می گوید که من دوستان دختر بسیاری قبل از ازدواج داشته ام و همسر فعلی، یکی از چند دوست دختر او بوده است، کشف موردی بعد از یک سال ازدواج احتمالاً تعجب انگیز نیست. آیا فردی که مدت ها تنوع ارتباط داشته است، به یکباره می تواند صددرصد رفتارخود را تغییر دهد؟ در اکثر موارد، گذشته، همراه فرد باقی می ماند.

واقعیّت این است که این فرد تمام تکنیک های ارتباط چندگانه را در مدت زمان کوتاهی آموخته است و روش های نزدیک شدن به گروه هدف خود را می شناسد، چنین فردی به محض برخورد با مشکلات زناشویی احتمال بیشتری دارد که به سمت روابط خارج از ازدواج کشیده شود.-آیا استفاده از سیگار وغیره.. یکی از خط قرمزهای فرد است نظر شما چیست؟اگر این رفتارها مورد پذیرش شما نیست باید علاوه بر بیان این موضوع، تحقیقات لازم را نیز انجام دهید.