اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

چند نکته مهم در اولین برخورد با خواستگار

چند نکته مهم در اولین برخورد با خواستگار

وقتی برای نخستین بار با فردی که برای ازدواج درنظر گرفته اید روبه رو می شوید، باید بتوانید بهترین و مۆثرترین تاثیر را بر او بگذارید و با حفظ صداقت و درستکاری، از تمام مهارت های خود برای شناساندن شخصیت واقعی تان استفاده کنید.

مهارت تاثیرگذاری اولیه بسیار مهم است که متأسفانه بسیاری به آن بی توجهند یا بلد نیستند و در همان گام های نخست، شریک آینده زندگی خود را از دست می دهند.

تماس چشمی را جدی بگیرید

فراموش نکنید قدرت تماس چشمی بسیار زیاد است و اصلا نباید آن را دست کم گرفت. البته منظور از ارتباط چشمی، زل زدن یا خیره شدن به چشم طرف مقابل نیست اما وقتی برای نخستین بار، با فردی که قرار است با او ازدواج کنید صحبت می کنید، بهتر است با حفظ متانت، هر از گاهی به مدت چند ثانیه به چشمان او نگاه کنید تا بتوانید بسیاری از واقعیت های گفتار او را تشخیص دهید.

حالت چشم ها می تواند از درون فرد خبر دهد که شاید اصلا در گفتار مشخص نشود. معمولا بهترین نتیجه وقتی به دست می آید که مرد منتخب شما از نظر سطح جذابیت درونی در حد خودتان باشد و این موضوع تا حدی در نگاه فرد مشخص می شود. تمایل فرد برای ادامه صحبت و اشتیاق او به پی گیری مباحثه را می توان به خوبی در نگاه او تشخیص داد. همچنین اگر فرد احساس اشتیاق درونی نداشته باشد، چشمانش احساس او را کاملا نشان خواهد داد. میزان صداقت و درستکاری آدمها تا حد زیادی در چشمانشان حس می شود، می توان گفت در همان دقایق اولیه می توانید کشفیات بزرگی داشته باشید!

توصیه هایی برای اینکه زبان بدنتان را کنترل کنید

_ حین صحبت اولیه با شریک آینده زندگی خود دست هایتان را به هم قفل نکرده، دست به سینه نبوده یا کیف تان را جلوی خود نگه ندارید چون با این کارها عملا نشان می دهید که می خواهید خودتان را پنهان کنید.

_ اگر در این شرایط احساس می کنید عصبی هستید، به زبان بدن (حالت بدن) خود توجه ویژه داشته باشید.

_ فراموش نکنید قدرت تماس چشمی بسیار زیاد است و اصلا نباید آن را دست کم گرفت.

_ وقتی دستانتان را به هم می مالید یا بی قراری می کنید و دائم وول میزنید، در اصل می گویید: «من راحت نیستم و آرامش ندارم»! پس سعی کنید آرامش داشته باشید و وزن تان را روی تمام بدن تان به صورت متعادل حفظ کنید.

_ وقتی دائما این پا و آن پا می شوید، حس خوبی به طرف مقابل منتقل نمی کنید. با قامتی کشیده و دستانی افتاده و حاکی از اعتماد به نفس با طرف مقابل روبه رو شوید. این حالت نشان می دهد شما آرامش دارید.

_ لبخند یکی از مۆثرترین روش های جلب اعتماد و تمایل برای ادامه گفت وگو است. چون با لبخند این پیام منتقل می شود که «علاقه مندم به صحبت ادامه دهم».

_ هنگام گفت وگو بهتر است هر از گاهی سرتکان داده تا نشان دهید به صحبت های طرف مقابل گوش می دهید.البته تعریف و تحسین هم، کارساز است؛ معمولا در جلسات اولیه تعریف و تحسین از ویژگی های برجسته طرف مقابل، یا صحبت کردن در مورد علاقه های او می تواند آغازی مناسب باشد. احساس جذابیت هم با این روش به خوبی منتقل می شود.

_ اگر شما آغازگر صحبت هستید، از موضوعاتی ساده مثل مدل مو یا لباس شروع کنید. در مورد تحسین خصوصیات غیرظاهری که به شخصیت و درون آدم ها مربوط می شود، بسیار محتاطانه برخورد کنید چون تعریف و تمجید جعلی و بی مورد نشان دهنده عدم درستکاری است. توجه داشته باشید زیاده روی در این کار، نتیجه عکس داشته و وجهه شما را تخریب می کند.