اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

این خانم به خاطر پاهایش قدرت راه رفتن ندارد! (عکس)

این خانم به خاطر پاهایش قدرت راه رفتن ندارد! (عکس)

 این خانم که در سن 16 سالگی با توجه به دردهایی که در ناحیه مچ پا داشت به پزشک مراجعه کرد پزشکان معالج متوجه شدند  یک باند الاستیکی اطراف مچ پای او وجود دارد .

 

این خانم که در حال حاضر 38 سال سن دارد با توجه به رشد بیش از حد پاهایش دچار اضافه وزن نیز شده است و درد و ناراحتی زیادی دارد و او حتی قادر نیست با پسر 6 ساله خود بازی کند یا به طورمعمول راه برود.

 

تنها امید این زن درمان با لیوساکشن است چرا که روز به روز پاهای او بزرگ تر می شود!!!

 

این خانم به خاطر پاهایش قدرت راه رفتن ندارد! (عکس)

 

این خانم به خاطر پاهایش قدرت راه رفتن ندارد! (عکس)

 

این خانم به خاطر پاهایش قدرت راه رفتن ندارد! (عکس)

 

این خانم به خاطر پاهایش قدرت راه رفتن ندارد! (عکس)