اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اولین خانم تحصیل کرده در دوران قدیم! (عکس)

اولین خانم تحصیل کرده در دوران قدیم! (عکس)

تحصیلات از گذشته برای خانم ها خیلی سخت بوده است زیرا در دوره های مختلف بانوان همیشه در فشار و سختی بوده اند اما در این میان خانم هایی نیز بوده اند که راه پیشرفت را طی کرده اند. “النا کورنارو” اولین زنی است که توانست به مدارج عالی تحصیلات دست بیابد.

اولین خانم تحصیل کرده در دوران قدیم! (عکس)

این خانم که اهل ونیز است در سال 1678 توانست مدرک دکترای فلسفه را زیر نظر برترین استادهای آن دوران کسب کند. این خانم بیشتر عمر خود را صرف کارهای خیریه و آموزش به کودکان بی سرپرست کرد تا نهایت در سال 1684 درگذشت.