این دختر رکورد درازترین گردن دنیا را به خود اختصاص داد

مجموعه : مجله خبری روز
این دختر رکورد درازترین گردن دنیا را به خود اختصاص داد
این دختر خانوم با درازترین گردن اسم خود را در کتاب گینس به ثیت رسانید
 
این دختر رکورد درازترین گردن دنیا را به خود اختصاص داد
 
این دختر رکورد درازترین گردن دنیا را به خود اختصاص داد
 

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب