عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

داستان کوتاه مؤذن بد صدا

داستان کوتاه مؤذن بد صدا

مؤذنی با صدایی بد اذان می‌گفت. روزی یک یهودی برای او هدیه ای آورد و گفت: این هدیه را از من بپذیر.

مؤذن با تعجب پرسید: چرا؟ یهودی گفت: تو خدمت بزرگی به من کرده ای! مؤذن گفت: من؟! چه خدمتی به تو کرده‌ام! یهودی پاسخ داد: دختری دارم که مدتی به اسلام تمایل پیدا کرده بود و از وقتی تو به این شکل آمدی و اذان می گویی، دیگر قید مسلمان شدن را زده است.