باید برگردم به بدنم

باید برگردم به بدنم
دستم را دراز کنم

شیر سماور را ببندم

از دوستانم فاصله بگیرم

و به عدد هفت علاقه مند شوم

در کوچه ها قدم بزنم

شیشه های مربا را دوست داشته باشم

و همسرم را از یاد ببرم

که مثل شاخه ی  لیمویی زیبا بود.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب