پیامک های تیکه دار دی ماه 92

پیامک های تیکه دار دی ماه 92
ممنونم که به من فهماندی

اشتباه است به هر کسی اعتماد کردن !

——————————————————

ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﻡ

ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺶ ﺩﻫﻢ

ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻢ : ﻣﺜﻞ ﺍﻭ ﻧﺒﺎﺵ …

——————————————————

دروغ سیزده بودی

و من باورت کردم !

——————————————————

صدایم میزد گلم و من گلی بودم در باغچه ی دلش

اما او باغبان عاشقی نبود گاهی سر می زد و دل می برد !

سال ها بعد دانستم که من تنها نبودم او باغبان گل های زیادی بود …

——————————————————

تا دیروز ما رو می دیدی مِن مِن می کردی

الان شاخ شدی مَن مَن می کنی !

——————————————————

خوبی بعضی از روزا اینه که دیگه برنمیگردن

مثل روزای با تو بودن !

——————————————————

بعضیا از تک پر بودن فقط پرشو یاد گرفتن

بپر با این ، بپر با اون !

——————————————————

کجای زندگی را با تو مشترک بوده ام

که حالا تلفن خوش خیالت تو را مشترک مورد نظر من می خواند ؟

مورد نظر شاید ولی مشترک !؟ هه ، گفتم که خوش خیال است !

——————————————————

بعضیا رو اگه با پودر ۲۴ آنزیم هم بشوری

بازم لکه ننگشون از زندگیت و گذشتت پاک نمیشه !

——————————————————

غلط املایی بیش نبودی

زیرت خط کشیدم و دو خط از روت نوشتم که دیگه تکرار نشی !

——————————————————

اینایی که به یکی دس میدن ، به یکی پا میدن ، به یکی دل

اینارو اذیت نکنین ، اینا کارت اهدا عضو دارن !

——————————————————

گذشتم ، گذشتی !

من از یک دنیا برای تو و تو از من برای …

——————————————————

من لیمو شیرین زندگی تو بودم

تموم شیرینی های زندگیمو به تو دادم

اماچه زود تلخ شدم و چه ساده منو دور انداختی !

——————————————————

دنیای تو رنگارنگ است و دنیای من سیاه

ولی یک رنگیه من به همه ی دنیای تو می ارزد !