به همین سادگی

مجموعه : مطالب عاشقانه
به همین سادگی
ساده هستم

ساده می بینم

ساده می پندارم زندگی را

نمیدانستم جرم می دانند سادگی را

سادگی جرم است و من مجرم ترین مجرم شهرم

ساده می مانم…

ساده میمیرم…

اما…

ترک نمی گویم پاکی این سادگی را …

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب