عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

خلوت دل در جنگل های بی کسی

مجموعه : مطالب عاشقانه
خلوت دل در جنگل های بی کسی
در کــنــج دلــم عــشــق کــســی خــانــه نــدارد

کــس جــای، دریــن خــانــه ی ویــرانــه نــدارد

دل را بــه کــف هــر کــه دهــم بــاز پــس آرد

کــس تــاب نــگــهــداری دیـــوانــه نــدارد

گـفـتـم مــه مـن! از چـه تــو در دام نـیـفـتـی؟

گــفــتـا: چـه کــنــم؟ دام شــمــا دانــه نــدارد!

 
گفتم هیچی …