اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اس ام اس های زیبا و تیکه دار فروردین 93

اس ام اس های زیبا و تیکه دار فروردین 93

سرت گرم است ، مزاحمت نمى شوم

اما بدان حرارت سرگرمى هایت مرا مى سوزاند . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هرچه اید به سرم باز بگویم گذرد

وای از این عُمر که با “میگذرد” میگذرد . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ارزان تـر از آنچــه فکــرش را بکنی بــــــودی ؛

امـــا بــرای مــن .. گـــــران تمــام شــــدی!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دوستم!

پیراهنم را بزن بالا…

کمرم را دیدی؟

نترس چیزی نیست…!

اینها فقط جای خنجرند، من نفهمیدم در رفاقت چه شد!

“تو مواظب باش”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

این روزها…..شیشه شده ام…. زود میشکنم….

اما……؟!؟!

بد می برم….!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لعنتی سلام مرا به غرورت برسان

و به او بگو بهای قامت بلندش تنهاییست

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فقط پلی بودم برای عبــورت

فکـــــر تخریـب من نبــــاش!

بــــه آخــــر که رسیدی دست تکان بــــده خودم فرو می ریــــزم !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

زمونه بدی شده!

حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم

اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دوستت دارم هایت راقبول ندارم

مانند امضاهای آخر نامه ات که میگفتی

از خون است اما طعم انار میداد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

زندگی پانتومیم است….

حرف دلت را بزنی میبازی………

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﺩﻡ

ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺕ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺩﺍﺭﻩ؟

ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ!

ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺩﻭ ﻗﺪﻡ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮﯼ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سردش بود ، دلم را برایش سوزاندم !

گرمش که شد با خاکسترش نوشت

“خداحافظ”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

با فکر کردن به هرکسی ذهن خود را توالت عمومی نکنیم..!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

گفتند عینکت را بردار….

دنیا پر از زیبایی هاست….

عینک را برداشتم وحشت کردم از هیاهوی رنگها……!

عینکم را بدهید….

میخواهم به دنیای یک رنگم پناه ببرم….

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .