عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

اس ام اس های سرکاری برای اذیت کردن افراد

اس ام اس های سرکاری برای اذیت کردن افراد

اس ام اس های سرکاری برای اذیت کردن افراد

 

به اندازه موهای سرم دوست دارم

به مقدار دفعه هایی که شونه کردم بهت وفا دارم

شناختی؟ منم قر تاس

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

ای نارفیق خنجر زدی بر سینه ام

وای سینه ام ، وای سینه ام

آتش زدی بر خرمنم

وای خرمنم وای خرمنم

آی خرمنم وای خرمن

آفرین همین طور ادامه بده

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

اگه گفتی شباهت هویج با کفش ملی چیه؟

باشه بابا فهمیدم می دونی

فقط می خواستم یادآوری کرده باشم

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

در تنهاترین شب های من صدای توست

تنها تو هستی که صورتم را در تنهایی شب نوازش می کنی

و تنها دلیل بیدار بودنم تو هستی

ای پشه

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

توجه
.
.
.
.
توجه
.
.
.
.
توجه فرمایید
.
.
.
.
.
.
از توجه شما ممنونم
.
.
.
.
.
.
هیچی دیگه فقط می خواستم بهم توجه کنی

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

با همه وجودم سرمو روشونه مهربون تو میذارم

و یواشکی دماغمو با لباست پاک می کنم

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

خیلی دلم برات تنگ شده…

اونقدر که از دوریت گریه ام می گیره…

اما وقتی قیافت یادم میاد خندم می گیره

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

روی فرش دلم جوهری از عشق تو ریخت…

آمدم پاک کنم عشق تو را بدتر شد…

خلاصه اینکه گند زدی به فرش رفت پی کارش

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

اون چیه که اولش منم

دومش تویی

آخرش هم زبون داره؟
.
.
.
گل گاو زبون!

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

اددا بابا دد ای ی ی ی قاقا ا ا ا ا ا

ببخشید!

گوشیم دست بچه بود!

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

چه کنم چرخ فلک کرده مرا از تو جدا

من چه جورابی بپوشم که دهد بوی تو را

 

∴ اس ام اس اذیت کردن و سرکاری ∴

 

اگه یه روز رفتی سفر

رفتی از پیشم بی خبر

سوغاتی واسم چی میاری؟