خیلی دلم می خواد

مجموعه : مطالب عاشقانه
خیلی دلم می خواد
سکوت چشمانت
موسیقی گل هاست
که پروانه ها درآن
تانگو می رقصند

و هل هلۀ بال هاشان
تا دورترین قبیلۀ باران  می رود
و ساق های دختران صحرا را
به وجد می آورد

در نفس چشمانت
تمام سازهای جهان می نوازند
و در سمفونی عطرها
قوهای دنیا

به دریاچۀ افکار عاشقانه ام
فرود می آیند
و کو چه های دلم را
اطلسی ها

روی سر می گیرند
سکوت چشمانت آه !
سکوت چشمانت !

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب