عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

خیلی دلم می خواد

مجموعه : مطالب عاشقانه
خیلی دلم می خواد
سکوت چشمانت
موسیقی گل هاست
که پروانه ها درآن
تانگو می رقصند

و هل هلۀ بال هاشان
تا دورترین قبیلۀ باران  می رود
و ساق های دختران صحرا را
به وجد می آورد

در نفس چشمانت
تمام سازهای جهان می نوازند
و در سمفونی عطرها
قوهای دنیا

به دریاچۀ افکار عاشقانه ام
فرود می آیند
و کو چه های دلم را
اطلسی ها

روی سر می گیرند
سکوت چشمانت آه !
سکوت چشمانت !