عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بعضی از آدمها را باید چند بار خواند

مجموعه : مطالب عاشقانه
بعضی از آدمها را باید چند بار خواند
معنی آنها را فهمید وبعضی از آدمها را باید نخوانده دور انداخت..بعضی آدمها جلد زرکوب دارند٬بعضی جلد ضخیم،
بعضی جلد نازک وبعضی اصلا جلد ندارند.بعضی آدمها با کاغذ کاهی نا مرغوب چاپ می شوند و
بعضی با کاغذ خارجی.بعضی آدمها تر جمه شده اند و
بعضی تفسیر می شوند.بعضی از آدمها تجدید چاپ می شوند و
بعضی از آدمها فتو کپی آدمهای دیگرند.بعضی از آدمها دارای صفحات سیاه وسفیداند و
بعضی از آدمها صفحات رنگی و جذاب دارند.بعضی از آدمها قیمت پشت جلد دارند.
بعضی از آدمها با چند درصد تخفیف به فروش می رسند.بعضی از آدمها بعد از فروش پس گرفته نمی شوند.
بعضی ازآدمها را باید جلد گرفت.بعضی از آدمها را می شود توی جیب گذاشت و
بعضی را توی کیف.بعضی از آدمها نمایشنامه اند و در چند پرده نوشته و اجرا می شوند.بعضی از آدمها فقط جدول سرگرمی اند وبعضی ها معلومات عمومی.بعضی از آدمها خط خوردگی و خط زدگی دارند و
بعضی از آدمها غلط های چاپی فراوان .ازروی بعضی از آدمها باید مشق نوشت و
از روی بعضی آدمها باید جریمه نوشت
به راستی ما کدامیم؟..شما میدونی
اگه میدونید به منم بگید