بعضی آدمهــــــا یهـو میــان

مجموعه : مطالب عاشقانه
بعضی آدمهــــــا یهـو میــان
یهـو زندگیـتـــــو قشنگ میکنن …

یهـو میشن همــــــه ی دلخـوشیت ….

یهـو میشن دلیـل خنــــــده هات…

یهـو میشن دلیل نفس کشیــــدنت …

بـعــــد همینجـوری یهـو میــــــرن ….

یهـو گنـــــــــــد میـزنن بـه آرزوهــــات …

یهـو میشن دلیل همــــــــه ی غصــه هات و همـــــــه ی اشکات . .

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب