عکس هایی دیدنی از بزرگترین و عجیب ترین شاخ دنیا!!

عکس هایی دیدنی از بزرگترین و عجیب ترین شاخ دنیا!!
هیچ فتوشاپی در کار نیست.این گاو صاحب بزرگترین شاخ در دنیا می باشد.این گاو که از نژاد واتوسی است اندازه ی شاخ هایش به یک متر میرسد.!جالب است بدانید در درون شاخ های این حیوان، مثل کندوی عسل ساختار مشبکی وجود دارد که پر از عروق خونی است. بنابراین شاخ ها می توانند مثل یک رادیاتور در آب و هوای گرم و سوزان به تنظیم دمای جانور کمک کنند.
 
عکس هایی دیدنی از بزرگترین و عجیب ترین شاخ دنیا!!
 
عکس هایی دیدنی از بزرگترین و عجیب ترین شاخ دنیا!!
 
عکس هایی دیدنی از بزرگترین و عجیب ترین شاخ دنیا!!
 
عکس هایی دیدنی از بزرگترین و عجیب ترین شاخ دنیا!!
 

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب