عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عکس دیدنی عموپورنگ در سال 1379

عکس دیدنی عموپورنگ در سال 1379

تصویر خاطره انگیز داریوش فرضیایی(عمو پورنگ) ۱۵ سال پیش در ساختمان قدیمی رادیو (میدان ارگ)

 

عکس دیدنی عموپورنگ در سال 1379

 

عکس دیدنی عموپورنگ در سال 1379