توصیه‌ها می‌تواند به تغذیه ورزشکاران کمک کند

توصیه‌ها می‌تواند به تغذیه ورزشکاران کمک کند
سه تا چهار ساعت پیش از مسابقه ورزشی، غذا بخورید.

به بدن‌تان غذاهای پرکربوهیدرات برسانید.

 غذاهایی را بخورید که هضم آنها برای بدن شما، آسان باشد؛ از غذاهای سرخ‌کرده پرهیز کنید.

برای دست کم یک ساعت پیش از مسابقه از خوردن غذاها یا نوشیدنی‌های پرقند، پرهیز کنید.

مقدار زیادی مایعات بنوشید. یک تا دو ساعت قبل از مسابقه نیم‌لیتر (دو لیوان) آب بنوشید؛ 15 تا 30 دقیقه قبل از مسابقه 250 تا 400 سی‌سی
 
(یک لیوان تا یک لیوان و نیم) آب بنوشید. در صورت امکان هر 10 تا 20 دقیقه در حین مسابقه 75 تا 150 سی‌سی (یک چهارم تا سه‌چهارم لیوان) آب بنوشید.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب