اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تفریح جدید و عجیب ایرانی ها، اعدام با کِش (تصاویر)

تفریح جدید و عجیب ایرانی ها، اعدام با کِش (تصاویر)
یکی از تفریحاتی که به تازگی در ایران نیز باب شده است ، بانجی جامپینگ است ، تفریحی که به طنز از سوی برخی "اعدام با کش و از پا " خوانده می شود!