اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

شباهت عجیب چهره این سگ به انسان (عکس)

شباهت عجیب چهره این سگ به انسان (عکس)
تونیک با هوش و پشمالو بسیار شبیه انسان است. این سگ در کنتاکی آمریکا دیده شده است.