اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

زمین خوردن خانم خواننده معروف در کنسرتش (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
زمین خوردن خانم خواننده معروف در کنسرتش (عکس)

زمین خوردن مدونا هنگام اجرای کنسرتش در لحظه ای که او میخواست رقصش را شروع کند.

 

زمین خوردن خانم خواننده معروف در کنسرتش (عکس)

 

زمین خوردن خانم خواننده معروف در کنسرتش (عکس)

 

زمین خوردن خانم خواننده معروف در کنسرتش (عکس)