عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عکس های بسیار زیبا از ماهی های خندان

عکس های بسیار زیبا از ماهی های خندان
بچه ماهی های کوچک و کاملأ مسطح با چهره ای خندان این روزها کانون توجه حیوان دوستان شده اند.نور فولیک ها که در عرض چند روز از تخم سر بر آورده اند،آیا واقعأ در حال خندیدن دائمی هستند؟
 
عکس های بسیار زیبا از ماهی های خندان

متخصصان حیوانات دریایی با زیر نظر گرفتن این کوچولو ها در زیر اشعه های مختلف و بررسی وضعیت آب شش های آنها در پی پاسخ این پرسش بر آمده اند که در نهایت به این نتیجه رسیده اند که این خنده های زیبای آنها ناشی از تابش پرتو های خورشید در آب حادث شده بوده است.
 
عکس های بسیار زیبا از ماهی های خندان
 
عکس های بسیار زیبا از ماهی های خندان
 
عکس های بسیار زیبا از ماهی های خندان