اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

امشب به اعلای فلک آوای یاران می رود

امشب به اعلای فلک آوای یاران می رود
 فردا نوای کودکان بر بام کیوان می رود چه کنم با این درد
امشب به صوت خوش همه آواز یابن الفاطمه (س) 
     
فردا به مقتل خون نشان معنای قرآن می رود
امشب  فضای خیمه ها بوی مدینه می دهد         
   
  زینب(س) شبیه مادرش جان را به قربان می رود
امشب به گرد خیمه گه عباس میگردد چو مه       
       
    فردا فراز نیزه ها  آن ماه تابان می رود
امشب سبوی عاشقان مست از می ثاراللهی     
         
 فردا شکسته باده ها دل سمت جانان می رود
خواهر به قربان قدوبالای اکبر منی شود           
         
آن قامت احمد نشان در خون پریشان می رود
امشب تبسم بر لب اصغر نمایان می شود      
          
    فردا به سوی قتلگه با روی خندان می رود
قاسم نظر بر مرگ احلی من عسل دارد کنون              
   فردا به دیدار پدر ماه غریبان می رود