عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

مصرف بیس فسفونات

مصرف بیس فسفونات
در مطالعه جدیدی که در استرالیا صورت گرفته است این نتیجه بدست آمده که کسانی که برای درمان پوکی استخوان از بیس فسفونات ها (داروهایی مانند آلندرونات یا استئوفوس) استفاده میکنند پنج سال به عمرشان اضافه میشود. نتایج این مطالعه که در 1223 زن و 819 مرد با سن بالای 60 سال مورد بررسی انجام شد در مجله اندوکرینولوژی و متابولیسم بالینی Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism به چاپ رسیده است.

محققانی که این مطالعه را انجام داده اند میگویند 50 درصد از زنان بالای 75 سال مبتلا به پوکی استخوان که دچار شکستگی میشوند در 5 سال اول بعد از شکستگی فوت میکنند در حالیکه این میزان در زنانی که از بیس فسفونات استفاده کرده بودند به 10 درصد کاهش پیدا کرد. میزان مرگ و میر در زنان جوانتری که در همین وضعیت بودند 25 درصد و در صورتی که از بیس فسفونات استفاده کرده بودند صفر بود. محققین این مطالعه این تغییرات را معادل 5 سال افزایش طول عمر در بیماران محاسبه کردند.

محققانی که این مطالعه را انجام داده میگویند استخوان محل ذخیره فلزات سنگینی مانند سرب و کادمیم است که در طول عمر به بدن ما وارد میشوند. با بالا رفتن سن و از دست رفتن توده استخوانی، این فلزات سنگین و مسموم تدریجا از استخوان آزاد شده و به خون وارد میشوند و اثرات سمی خود را ظاهر میکنند. ممکن است بیس فسفونات ها با مهار بازجذب استخوان موجب ممانعت از آزاد شدن این مواد سمی شده و به همین علت اثرات مفید خود در افزایش طول عمر بیماران را ایجاد کرده باشد.