اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

حکم تیمم روی لباس و فرش چیست؟

مجموعه : دینی و مذهبی
حکم تیمم روی لباس و فرش چیست؟

اگر در شرایط و مکانی باشیم که نتوانیم وضو بگیریم یا غسل کنیم، آیا می توانیم روی فرش یا لباس تیمم کنیم و نماز بخوانیم؟

پاسخ : با وجود خاك و ريگ و كلوخ و سنگ نمی شود بر فرش و لباس تیمم کرد.

 

اگر خاك و ريگ و كلوخ و سنگ پيدا نشود، اگر بتواند باید با تكاندن فرش و مانند آن خاك تهيه كند و برخاک تیمم کند. اگر نتواند این کار را بکند، بايد با گرد و غبارى كه در فرش و لباس و مانند اين¬هاست، تيمم نمايد. اگر غبار در لاى لباس و فرش باشد، تيمّم به آن صحيح نيست، مگر آن كه اول دست بزند تا روى آن غبار آلوده شود، بعد تيمّم كند. چنانچه گرد و غبار پیدا نشود، باید به گِل تیمم نماید. طبق نظر آیت الله سیستانی تیمم بر گِل بر تیمم بر گرد وغبار مقدّم است.

 

اگر گِل پیدا نشود، به نظر آیات عظام: خامنه ای و مکارم بنا بر احتیاط باید نماز را بدون وضو و تیمم بخواند و بعداً قضایش را با وضو(اگر غسل به گردن داشته با غسل) بخواند. به نظر آیات عظام: سیستانی، وحیدخراسانی و شبیری زنجانی خواندن نماز به احتیاط مستحب است و باید بعد قضای نماز را بخواند.